Trafik Güvenliği

Trafik güvenliği, kazalarla her yıl çok sayıda insanın hayatını kaybettiği, büyük meblağlarda mal kaybının yaşandığı ülkemizde üzerinde durulması gereken önemli konulardandır. Trafik güvenliğini sağlayan bir çok faktör bulunmaktadır. 
Tankes Trafik Sistemleri kendi sahasında bulunan ve insan hayatına doğrudan etki eden bazı konularda özel ar-ge çalışmaları yaptırmakta ve bu saha ile ilgili geliştirmelerde bulunmaktadır.
 
Gerek şehir içinde gerekse şehirlerarası yollarda trafiği düzenlemeye yardımcı olan trafik işaretleri, trafik levhaları, sinyalizasyon ürünleri belli standartları taşımak zorundadır. Kalite standartları ile belirlenmiş olan nitelikler, örneğin 
bir reflektörün parlaklığını veya bir yol butonun büyüklüğünü belirlemektedir. Böylece ürün, ilk montajından başlayarak Açık havada yer alan bu ürünler, kar, yağmur, don, aşırı sıcak gibi birçok faktörün etkisinde verimliliğini kısa zamanda 
kaybedebilmekte, bunun sonucunda yol güvenliğini tehlikeye atabilecek kazaların oluşmasına yol açmaktadır. Trafik işaretleri, trafik levhaları, sinyalizasyon ürünleri, reflektifler ölçüm ve test cihazları aracılığıyla belirli periyotlarda kontrol 
edilmeli, bu standartlara uygunluklarını sürdürüp sürdürmedikleri tespit edilmelidir.
 
Ülkemizde maalesef bu anlamda kontrol ve ölçümlerin gerektiği gibi yapıldığını söylemek mümkün değil. Tankes Trafik Sistemlerinin ürün gruplarının içerisinde yer alan ve kurumlar için çok küçük maliyetler olan bu cihazların 
kullanılmaması yüzünden yansıtma özelliğini yitirmiş trafik levhaları yollarımızda insan hayatını tehlikeye atmaktadır. Nitekim her yıl gazete sayfalarında görülemeyen levhalar yüzünden hayatını kaybedenlerin haberleri sayfalarda yer almaktadır. 
Sadece trafik levhalarından değil, yol çizgilerinin de reflektif ölçümünün yapılması hayati önem arz etmektedir. Gece veya gündüz her koşulda trafik güvenliğini sağlamanın yolu kalite standartlarına uygunluktan ve düzenli kontrolden geçmektedir.
 
Tankes bu amaçla trafikte insan hayatının önemine dikkat çekmek, daha güvenli bir trafik ortamı için çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdürmekte, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ağırlık vermeye devam etmektedir.