Trafik Levhaları

KOD:P-1
Park Etmek Yasaktır
KOD:P-2
Durmak ve Park Etmek Yasak
KOD:P-3a
Park Yeri
KOD:P-3b
Park Yeri
KOD:P-3c
Park Yeri
KOD:P-3d
Park Yeri
KOD:P-3e
Park Yeri
KOD:PL-010
Sola Mecburi Yön
KOD:PL-017
Soldan Gidiniz
KOD:PL-018
Sağdan Gidiniz
KOD:PL-019
İleriden Sola Mecburi Yön
KOD:PL-020
Her İki Yandan Gidiniz
KOD:PL-035
Dur
KOD:PL-014
Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır
KOD:PL-012
Azami Hız Sınırlaması
KOD:
*
KOD:TT-1
Yol Ver
KOD:TT-5
Taşıt Trafiğine Kapalı Yol
KOD:TT-7
Motosiklet Giremez
KOD:TT-8
Bisiklet Giremez
KOD:TT-9
Mopet Giremez
KOD:TT-6
Motosiklet Hariç Motorlu Taşıt Trafiğine Kapalı Yol
KOD:TT-22
Uzunluğu...Metreden Fazla Olan Taşıt Giremez
KOD:TT-11
Treyler Giremez
KOD:TT-12
Yaya Giremez
KOD:TT-13
At Arabası Giremez
KOD:TT-14
El Arabası Giremez
KOD:TT-15
Traktör Giremez
KOD:TT-16a
Belirli Miktarlarda Fazla Patlayıcı ve Parlayıcı Madde Taşıyan Taşıt Giremez
KOD:TT-17
Belirli Miktarlardan Fazla Su Kirletici Madde Taşıyan Taşıt Giremez
KOD:TT-18
Motorlu Taşıt Giremez
KOD:TT-19
Taşıt Giremez
KOD:TT-20
Genişliği...Metreden Fazla Olan Taşıt Giremez
KOD:TT-10a
Kamyon Giremez
KOD:TT-23
Dingil Başına ... Tondan Fazla Yük Düşen Taşıt Giremez
KOD:TT-24
Yüklü Ağırlığı ... Tondan Fazla Olan Taşıt Giremez
KOD:TT-25
Öndeki Taşıt...Metreden Daha Yakın Takip Edilemez
KOD:TT-26
Sağa Dönülmez
KOD:TT-26b
Sola Dönülmez
KOD:TT-26c
U Dönüşü Yapılmaz
KOD:TT-28
Kamyonlar İçin Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır
KOD:TT-30
Sesli İkaz Cihazlarının Kullanımı Yasaktır
KOD:TT-31
Gümrük
KOD:TT-32
Bütün Yasaklama ve Kısıtlamaların Sonu Levhası
KOD:TT-33
Hız Sınırlaması Sonu
KOD:TT-34a
Geçme Yasağı Sonu
KOD:TT-34b
Kamyonlar İçin Geçme Yasağı Sonu
KOD:TT-35d
İleri Ve Sağa Mecburi Yön
KOD:TT-35e
İleri Ve Sola Mecburi Yön
KOD:TT-35f
Sağa Ve Sola Mecburi Yön
KOD:TT-37
Ada Etrafında Dönünüz
KOD:TT-38a
Mecburi Bisiklet Yolu
KOD:TT-38b
Mecburi Bisiklet Yolu Sonu
KOD:TT-39a
Mecburi Yaya Yolu
KOD:TT-39b
Mecburi Yaya Yolu Sonu
KOD:TT-40a
Mecburi Atlı Yolu
KOD:TT-40b
Mecburi Atlı Yolu Sonu
KOD:TT-41a
Mecburi Asgari Hız
KOD:TT-41b
Mecburi Asgari Hız Sonu
KOD:TT-42a
Zincir Takmak Mecburidir
KOD:TT-42b
Zincir Takma Mecburiyeti Sonu
KOD:TT-43a
Tehlikeli Madde Taşıyan Taşıtların İzleyecekleri Mecburi Yön
KOD:TT-43b
Tehlikeli Madde Taşıyan Taşıtların İzleyecekleri Mecburi Yön
KOD:TT-43b
Tehlikeli Madde Taşıyan Taşıtların İzleyecekleri Mecburi Yön
KOD:T-1a
Sağa Tehlikeli Viraj
KOD:T-1b
SolaTehlikeli Viraj
KOD:T-2a
Sağa Tehlikeli Devamlı Viraj
KOD:T-2b
Sola Tehlikeli Devamlı Viraj
KOD:T-3a
Tehlikeli Eğim(İniş)
KOD:T-4a
Her İki Taraftan Daralan Kaplama
KOD:T-4b
Sağdan Daralan Kaplama
KOD:T-4c
Soldan Daralan Kaplama
KOD:T-5
Açılan Köprü
KOD:T-6
Deniz veya Nehir Kıyısında Biten Yol
KOD:T-7
Kasisli Yol
KOD:T-8
Kaygan Yol
KOD:T-9
Gevşek Malzemeli Zemin
KOD:T-10
Gevşek Şev
KOD:T-11
Yaya Geçidi
KOD:T-12
Okul Geçidi
KOD:T-13
Bisiklet Geçebilir
KOD:T-14a
Ehli Hayvanlar Geçebilir
KOD:T-16
Işıklı İşaret Cihazı
KOD:T-17
Havaalanı / Havalimanı (Alçak Uçuş)
KOD:T-18
Yandan Rüzgar
KOD:T-19
İki Yönlü Trafik
KOD:T-20
Dikkat
KOD:T-21
Kontolsüz Kavşak
KOD:T-22a
Ana Yol - Tali Yol Kavşağı
KOD:T-22b
Ana Yol - Tali Yol Kavşağı
KOD:T-22c
Ana Yol - Tali Yol Kavşağı
KOD:T-22d
Ana Yol - Tali Yol Kavşağı
KOD:T-22e
Ana Yol - Tali Yol Kavşağı
KOD:T-23a
Sağdan Ana Yola Giriş
KOD:T-23b
Soldan Ana Yola Giriş
KOD:T-24
Dönel Kavşak
KOD:T-25
Kontrollü Demir Yolu Geçidi
KOD:T-26
Kontrolsüz Demir Yolu Geçidi
KOD:T-27a
Kontrolsüz Demir Yolu Geçidi(Tek Hat)
KOD:T-27b
Kontrolsüz Demir Yolu Geçidi(En az 2 Hat)
KOD:T-31a
Köprü Başı Levhası (sol)
KOD:T-32
Engel İşareti
KOD:T-33a
Tehlikeli Viraj Yön Levhası
KOD:T-33b
Tehlikeli Viraj Yön Levhası
KOD:T-33c
Tehlikeli Viraj Yön Levhası
KOD:T-33d
Onarım Yaklaşım Levhası
KOD:T-33f
Onarım Yaklaşım Levhası
KOD:T-34a
Refüj Başı Ek Levhası
KOD:T-34b
Refüj Başı Ek Levhası
KOD:T-35
Dönüş Adası Ek Levhası
KOD:T-36
Düşük banket
KOD:T-37
Gizli Buzlanma
KOD:TT-36
Soldan Gidiniz
KOD:TT-9
Gevşek Malzemeli Zemin
KOD:TT-20
Dikkat
KOD:T-4a
Her İki Taraftan Daralan Kaplama
KOD:T-4b
Sağdan Daralan Kaplama
KOD:T-4c
Soldan Daralan Kaplama
KOD:TT-1
Yol Ver
KOD:TT-16
Işıklı İşaret Cihazı
KOD:TT-19
İki Yönlü Trafik
KOD:TT-35a
Sağa Mecburi Yön
KOD:TT-35b
Sola Mecburi Yön
KOD:TT-36a
Sağdan Gidiniz
KOD:TT-36b
Soldan Gidiniz
KOD:TT-35d
İleri Ve Sağa Mecburi Yön
KOD:TT-35e
İleri Ve Sola Mecburi Yön
KOD:TT-35f
Sağa Ve Sola Mecburi Yön
KOD:TT-2
Dur
KOD:TT-3
Karşıdan Gelene Yol Ver
KOD:TT-4
Girişi Olmayan Yol
KOD:TT-29
Azami Hız Sınırlaması
KOD:TT-5
Taşıt Trafiğine Kapalı Yol
KOD:YB-4a
Şerit Aktarımı Levhası
KOD:YB-4b
Şerit Aktarımı Levhası
KOD:YB-5a
Şerit Aktarımı Levhası
KOD:YB-5b
Şerit Aktarımı Levhası
KOD:YB-6b
Şerit Aktarımı Levhası
KOD:YB-6c
Şerit Aktarımı Levhası
KOD:YB-7a
Şerit Aktarımı Levhası
KOD:YB-7b
Şerit Aktarımı Levhası
KOD:T-3b
Tehlikeli Eğim(Çıkış)