Trafik Levhaları > Trafik Tanzim İşaretleri

KOD:PL-010
Sola Mecburi Yön
KOD:PL-017
Soldan Gidiniz
KOD:PL-018
Sağdan Gidiniz
KOD:PL-019
İleriden Sola Mecburi Yön
KOD:PL-020
Her İki Yandan Gidiniz
KOD:PL-035
Dur
KOD:PL-014
Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır
KOD:PL-012
Azami Hız Sınırlaması
KOD:
*
KOD:TT-1
Yol Ver
KOD:TT-5
Taşıt Trafiğine Kapalı Yol
KOD:TT-7
Motosiklet Giremez
KOD:TT-8
Bisiklet Giremez
KOD:TT-9
Mopet Giremez
KOD:TT-6
Motosiklet Hariç Motorlu Taşıt Trafiğine Kapalı Yol
KOD:TT-22
Uzunluğu...Metreden Fazla Olan Taşıt Giremez
KOD:TT-11
Treyler Giremez
KOD:TT-12
Yaya Giremez
KOD:TT-13
At Arabası Giremez
KOD:TT-14
El Arabası Giremez
KOD:TT-15
Traktör Giremez
KOD:TT-16a
Belirli Miktarlarda Fazla Patlayıcı ve Parlayıcı Madde Taşıyan Taşıt Giremez
KOD:TT-17
Belirli Miktarlardan Fazla Su Kirletici Madde Taşıyan Taşıt Giremez
KOD:TT-18
Motorlu Taşıt Giremez
KOD:TT-19
Taşıt Giremez
KOD:TT-20
Genişliği...Metreden Fazla Olan Taşıt Giremez
KOD:TT-10a
Kamyon Giremez
KOD:TT-23
Dingil Başına ... Tondan Fazla Yük Düşen Taşıt Giremez
KOD:TT-24
Yüklü Ağırlığı ... Tondan Fazla Olan Taşıt Giremez
KOD:TT-25
Öndeki Taşıt...Metreden Daha Yakın Takip Edilemez
KOD:TT-26
Sağa Dönülmez
KOD:TT-26b
Sola Dönülmez
KOD:TT-26c
U Dönüşü Yapılmaz
KOD:TT-28
Kamyonlar İçin Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır
KOD:TT-30
Sesli İkaz Cihazlarının Kullanımı Yasaktır
KOD:TT-31
Gümrük
KOD:TT-32
Bütün Yasaklama ve Kısıtlamaların Sonu Levhası
KOD:TT-33
Hız Sınırlaması Sonu
KOD:TT-34a
Geçme Yasağı Sonu
KOD:TT-34b
Kamyonlar İçin Geçme Yasağı Sonu
KOD:TT-35d
İleri Ve Sağa Mecburi Yön
KOD:TT-35e
İleri Ve Sola Mecburi Yön
KOD:TT-35f
Sağa Ve Sola Mecburi Yön
KOD:TT-37
Ada Etrafında Dönünüz
KOD:TT-38a
Mecburi Bisiklet Yolu
KOD:TT-38b
Mecburi Bisiklet Yolu Sonu
KOD:TT-39a
Mecburi Yaya Yolu
KOD:TT-39b
Mecburi Yaya Yolu Sonu
KOD:TT-40a
Mecburi Atlı Yolu
KOD:TT-40b
Mecburi Atlı Yolu Sonu
KOD:TT-41a
Mecburi Asgari Hız
KOD:TT-41b
Mecburi Asgari Hız Sonu
KOD:TT-42a
Zincir Takmak Mecburidir
KOD:TT-42b
Zincir Takma Mecburiyeti Sonu
KOD:TT-43a
Tehlikeli Madde Taşıyan Taşıtların İzleyecekleri Mecburi Yön
KOD:TT-43b
Tehlikeli Madde Taşıyan Taşıtların İzleyecekleri Mecburi Yön
KOD:TT-43b
Tehlikeli Madde Taşıyan Taşıtların İzleyecekleri Mecburi Yön